Foretak som starter på 1 i Karmøy med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)