Foretak som starter på 1 i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)