Foretak som starter på 1 i Bamble med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)