Foretak som starter på 1 i Øygarden med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)