Foretak som starter på 1 i med bransjen Utgivelse av annen programvare (58290)