Foretak som starter på 1 i Aurland med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)