Foretak som starter på 1 i med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)