Foretak som starter på 1 i Oslo med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)