Foretak som starter på 1 med bransjen Alminnelige somatiske sykehus (86101)