Foretak som starter på 1 med bransjen Omsorgsinstitusjoner ellers (87909)