Foretak som starter på 1 i Haugesund med bransjen Andre sosialtjenester uten botilbud (88999)