Foretak som starter på 1 i Sola med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)