AS som starter på A i Tromsø med bransjen Bearbeiding og konservering av poteter (10310)