AS som starter på A i med bransjen Produksjon av brød og ferske konditorvarer (10710)