AS som starter på A i med bransjen Saging, høvling og impregnering av tre (16100)