AS som starter på A i med bransjen Produksjon av monteringsferdige hus (16231)