AS som starter på A i med bransjen Produksjon av metallkonstruksjoner og deler (25110)