AS som starter på A med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)