AS som starter på A i med bransjen Bygging av fritidsbåter (30120)