AS som starter på A i Hamar med bransjen Reparasjon av elektrisk utstyr (33140)