AS som starter på A i med bransjen Reparasjon og vedlikehold av skip og båter (33150)