AS som starter på A i Andøy med bransjen Produksjon av elektrisitet fra vindkraft (35112)