AS som starter på A i Skaun med bransjen Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (36000)