AS som starter på A i Nissedal med bransjen Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers