AS som starter på A i Sula med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)