AS som starter på A i Åmli med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler