AS som starter på A i Ringerike med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)