AS som starter på A i Oppegård med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)