AS som starter på A i Ålesund med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)