AS som starter på A med bransjen Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler (45320)