AS som starter på A i med bransjen Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer (46140)