AS som starter på A med bransjen Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer