AS som starter på A med bransjen Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer