AS som starter på A i med bransjen Engroshandel med metaller og metallholdig malm (46720)