AS som starter på A med bransjen Butikkhandel med tobakksvarer (47260)