AS som starter på A i med bransjen Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater (47540)