AS som starter på A med bransjen Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted (47599)