AS som starter på A i Harstad med bransjen Butikkhandel med optiske artikler (47782)