AS som starter på A i med bransjen Kysttrafikk ellers med passasjerer (50109)