AS som starter på A i med bransjen Utenriks sjøfart med gods (50201)