AS som starter på A i Fjell med bransjen Utenriks sjøfart med gods (50201)