AS som starter på A i Vefsn med bransjen Lufttransport med gods (51210)