AS som starter på A med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)