AS som starter på A med bransjen Utgivelse av annen programvare