AS som starter på A i med bransjen Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi (62020)