AS som starter på A i med bransjen Plan- og reguleringsarbeid (71111)