AS som starter på A i med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)