AS som starter på A med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)