AS som starter på A i med bransjen Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted (74909)