AS som starter på A i med bransjen Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet (79903)