AS som starter på A i Tromsø med bransjen Undervisning innen idrett og rekreasjon (85510)