AS som starter på A med bransjen Undervisning innen idrett og rekreasjon (85510)